Право на використання контенту Сайту

Право на використання контенту Сайту

Громадянин України:  Матін Володимир Віталійович,  надає Вам обмежену невиключну ліцензію з правом відкликання на перегляд, поширення, друк або завантаження будь-якого Контенту, як визначено нижче, з Сайту Neoman.com.ua для вашого особистого використання. Ви не маєте права ліцензувати, публікувати, поширювати, копіювати, передавати, видавати субліцензію, продавати, готувати похідні матеріали або використовувати будь-який Контент Сайту Neoman для інших, не особистих потреб. Жодна частина Контенту не може бути відтворена в будь-якій формі або включена до будь-якої інформаційно-пошукової системи, електронної або механічної, крім особистого використання. Ви не можете отримувати доступ або використовувати Сайт Neoman у будь-який спосіб, який може завдати шкоди Сайту Neoman, або будь-якому серверу або мережі, що лежить в основі Сайту Neoman, або втручатися в роботу інших користувачів на Сайті. Ви також отримуєте обмежене невиключне право з можливістю скасування, створювати гіперпосилання на Сайт або будь-який його Контент, доки таке посилання не показуватиме Власника  або його продукти чи послуги у викривленому, помилковому або образливому світлі.

Ви не можете використовувати автоматизовані системи (наприклад, роботів, павуків тощо) для отримання доступу до Сайту. Ви погоджуєтеся не збирати особисту інформацію інших користувачів Сайту або продавати чи іншим чином використовувати таку інформацію.

Крім обмежених прав, прямо наданих у цьому документі, усі права, правовий титул і частка участі в Сайті Neoman та весь Контент або інши продукти, захищені та належать власнику (власникам) Авторськіх прав.

АДМІНІСТРАТОР САЙТУ  ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДМОВИТИ В ДОСТУПІ ДО ЦЬОГО САЙТУ БУДЬ-ЯКІЙ ОСОБІ БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ.