Відмова від гарантійних зобов’язань

Адміністратор сайту www.neoman.com.ua (Благодійна Організація «Міжнародний Благодійний Фонд «»Молодіжні Ініціативи», Код ЄДРПОУ 40065482)

Правові основи благодійної діяльності в Україні, у тому числі створення, формування та здійснення діяльності благодійних організацій, визначено у Законі України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).

Згідно з підпунктом 2 пункту 1 статті 1 Закону № 5073 благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом № 5073 цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону № 5073  суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону № 5073, а також інші благодійники та бенефіціари.

Поняття бенефіціара, благодійної організації та благодійника визначено у підпунктах 1, 3 і 5 пункту 1 статті 1 Закону № 5073. Так, під поняттям:

бенефіціар розуміється набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених  Законом № 5073.

благодійна організація розуміється юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом № 5073, як основну мету її діяльності;

благодійник розуміється дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Одним із видів благодійної діяльності є публічний збір благодійних пожертв (підпункт 6 пункту 1 статті 5 Закону № 5073).

Під благодійною пожертвою розуміється безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Закону № 5073 (пункт 1 статті 6 Закону № 5073).

Враховуючи викладене, Благодійна Організація «Міжнародний Благодійний Фонд «Молодіжні Ініціативи», Код ЄДРПОУ 40065482, не здійснює діяльність з постачання товарів та послуг, а здійснює збір благодійних пожертв.